Pokud jste na této stránce – jste na správně cestě.


V životě člověka nejsou k dispozici žádná náhodná setkání

a náhodné události… to je tisíce let známá pravda!


Je povodeň… Na prahu svého domu sedí muž a modlí se k Bohu o pomoc. Okolo jede povoz s lidmi, kteří na něj volají, aby šel s nimi a rychle se zachránil. Ale člověk jim říká, že věří v Boha, který ho zachrání. A zůstane doma. Voda vystoupá výš, až po střechu domu. Okolo pluje loďka s lidmi, kteří na něj volají, aby k nim rychle nastoupil a zachránil se. Ale muž stale pomoc odmítá. Říká, že čeká na pomoc od Boha. Voda stoupá a stoupá. Muž teď sedí na komíně. Kolem letí vrtulník a zachránění lidé na něj opět volají: “Pojď s námi.” Ale člověk odmítá pomoc i tentokrát… A utopí se.


Dostane se do nebe a ptá se Boha, proč mu nepomohl. A Bůh mu odpoví:„Poslal jsem ti pomoc třikrát: na povozu, na loďce a vrtulníkem, ale ty jsi všechny odmítl…“

Bůh nám dává příležitosti a je jen na nás, jestli je využijeme.

Takže nebuďme slepí a hluší, jako tento člověk,

neodmítejme pomoc a přijímejme vše, co nám život dává…

 


 

 

 

 

Doktor Vjačeslav PETROV, CSc.


alternativní metody diagnostiky,

regenerace a rekondice organizmu.

 


Lékař může zvládnout nemoc,

ale nikoliv osud nemocného.“-

čínská moudrost.

 

 

 

1974 – absolvent lékařské univerzity v Irkutsku

 

1974-1975 - specializace psychiatrie

 

1974-1982 – lékař, poté vedoucí oddělení psychiatrické

léčebny

 

1980-1982 - studium akupunktury

 

1982-1986 – Irkutská lékařská univerzita, asistent katedry

psychiatrie

 

1985 - obhajoba kandidátské práce

 

1986-1999 vedoucí vědecký pracovník Všesvazového

vědecko-výzkumného centra narkologie, dále Všesvazového

vědecko-výzkumného ústavu organizace zdravotnictví v Moskvě

 

1997 – zvýšení kvalifikace v reflexoterapii / akupunktuře.

 

Od roku 2000 žiji v České republice, pracuji v Praze ve společnosti Monados s.r.o.

 

a od roku 2010 také ve společnosti Cordyceps s.r.o.

 

2002 – Osvědčení znalostí akupunktury, institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MZ ČR u MUDr. Milady Barešové.

 

Jsem členem České lékařské akupunkturistické společnosti J. E. Purkyně.

 

Jsem autorem 16-ti vědeckých prací a třech patentovaných vynálezů.

 

Narodil jsem se v Rusku, na Sibiři nedaleko jezera Bajkal a dlouhou dobu jsem žil v Irkutsku. Poté, co jsem ukončil svá studia na univerzitě, mi můj kolega nabídl, že mne naučí tehdy ještě málo známou metodu léčby bez pomoci léků, a to akupunktuře.

 

Od té doby již uteklo více než 30 let. První 3 roky studií a praxe akupunktury byly spíše roky ve znamení pochyb a někdy dokonce i rozhořčení. Poté jsem však sám na vlastní kůži pocítil a ocenil hromadnou efektivitu léčení bez pomoci léků. Samozřejmě, že během několika let jsem nabyl svoje vlastní zkušenosti komplexního léčení nemocných, dostalo se mi i mé vnitřní intuice, rozvinul se i můj bojeschopný charakter za zdraví pacienta.

 

Nejvíce ze všeho za mnou přicházeli lidé s těžkými nebo jen těžko vyléčitelnými nemocemi, kteří již nenacházeli úlevu ani naději na uzdravení pomocí moderní a medikamentózní medicíny. Nejdůležitější pro pacienty bylo, aby pochopili, že akupunktura je velmi účinná při všech svých rozmanitých metodách léčení a samozřejmě také díky osobnímu přístupu člověka k ní jako takové. Akupunktura v podstatě nutí organizmus člověka k tomu, aby se vrátil ke svému přirozenému, geneticky zakořeněnému stavu zdraví.

 

Cesta k uzdravení bývá často složitá a dlouhá, na druhé straně však zlepšení a uzdravení přicházejí po velké snaze jak doktora, tak i nemocného. Moje vzdělání v oblasti psychiatrie mi pomohlo hlouběji proniknout do filozofie a psychologie “východní” medicíny, a tak efektivněji léčit nemocné působením na jejich psychiku a přes psychiku na vnitřní orgány. Dloholetá praxe mi umožnila ještě hlouběji pochopit těsné vzájemné působení psychiky a somatického stavu člověka, jejich jednotnost.

 

Pochopil jsem, že dobrý doktor nemůže a nesmí rozdělovat nemocného na jednotlivé systémy a orgány a nemůže léčit jednotlivé nemoci odděleně. Hlavním pravidlem se pro mě stala taktika komplexního léčení nemocného, objasnění hlavní příčiny nemoci a její odstranění. Toto je jediná správná a zároveň i složitá cesta, která vede k uzdravení. Důvěřujte svému tělu, zná cestu ke zdraví! To je tajemstvím podstaty člověka!

 

V roce 2000 jsem se přestěhoval do České republiky, kde mám mnoho přátel i známých kolegů. Velmi rychle se u mě objevili vlastní pacienti.

 

Jsem velmi čilý a aktivní. Dělám práci, kterou mám rád. Pravděpodobně jsem člověk, kterému přeje štěstí. A možná je to právě proto, že jsem člověk milující svou práci a se smyslem pro pořádek.

 

Lékař Vjačeslav Petrov, CSc.

3.2014

 

==========================

 

Existující více než 5000 let čínská medicína nebo dokonce nyní takzvaná alternativní celostní medicína, je toho názoru, že lidské tělo je jako celek ve vztahu funkcí vnitřních orgánů a přírody. Alternativní medicína je zaměřena na zlepšení stavu lidského organizmu, normalizaci jeho Jin a Jang energie pomocí přírodních preparátů, akupunktury, moxy a jiných fyzikálních metod. Používané preparáty z přírodních látek jsou nazývány biologicky aktivní doplňky stravy (BADy), působí na celé tělo, udržují ho v neporušeném stavu a funkčním vzájemném působení, tím poskytují organizmu vlastní cestu regenerace a dosáhnutí optimální harmonie.

 

Akupunktura je tisíce let stará metoda, vycházející z učení tradiční čínské medicíny (TČM). Význam slova je složen ze slov: acu - jehla, pungere – bodnutí. Akupunktura využívá akupunkturních bodů, tvořících meridiány, neboli energetické dráhy, uložené na povrchu těla k ovlivnění fyziologických i patologických změn v organizmu. V drahách proudí životodárná energie Čchi. V tradiční akupunktuře je známo 365 bodů na každé straně těla (jako dnů v roce), seřazených do 12 párových drah, což odpovídá 12 orgánovým dvouhodinám dne, 12 měsícům v roce, 12 orgánům dle znalostí TČM.


Ošetření akupunkturního bodu dokáže ovlivnit funkci i poměrně vzdáleného vnitřního orgánu, uvést jeho energetický stav do rovnováhy, a tak přispět k jeho uzdravení. Každý funkční systém orgánů dle čínské medicíny nese vliv na určité orgány, tkáně, smysly i psychický stav člověka.


Léčení přírodními preparáty se velmi dobře hodí k akupunktuře, která jehlami ovlivňuje určitý systém orgánů. Pacient může pomoci sám sobě a urychlit proces uzdravení tím, že bude užívat bioinformáční přírodní preparáty. V mnoha případech pacient sám vycítí, že správně bere přípravek potřebný pro svůj organizmus.

 

Bohužel mnoho lidí hledá pomoc a zázrak od alternativní medicíny (např. čínské) až tehdy, když moderní medicína a léky již nepomáhají k uzdravení. Důvěřujte svému tělu, nečekejte na nemoc a zázraky léků, použijte přirozenou cestu organizmu regenerace a uzdravení také pomocí přírodních přípravků, pomůžete tím sobě, dětem a rodině. Často se mnoho lidí ptá, jak dlouho by měli používat přírodní preparáty, které jsou doplňkem stravy. Vzhledem k tomu, že normální stravu jíme 2-3 krát denně až do konce života, tak proč občas nepřijímat přírodní doplňky stravy a dostávat tak potřebné živiny a prvky, které pomohou organizmu se zregenerovat a správně fungovat, abychom zůstali zdraví i v budoucnu?

 

Budoucnost bude tak skvělá, jak si jí přejeme!